13 Jan 2008

Drugstore

Documental No Comments

Aquest documental pretén ser una eina útil per a la prevenció i informació sobre el consum de cocaïna. Alguns joves expressen la seva opinió sobre les experiències amb la substància, així com professionals i gent comú. El format breu i el llenguatge senzill d’aquest documental tracta de donar un nou punt de vista als joves perquè puguin reflexió sobre el fenomen del consumde cocaïna a Catalunya (Espanya).

This documentary tries to be a useful tool for the prevention and information on the cocaine consumption. Some young people express their opinion about experiences with the substance, as well as professionals and common people. The brief format and the simple language of this documentary tries to give a fresh point of view to the young people so that they can reflexion on the phenomenon of the cocaine consumption in Catalonia (Spain).

No Responses to “Drugstore”

Leave a Reply