Archive for septembre, 2013

Vapor Lab, coworking a Reus

Read more

Vapor Lab, Coworking a Reus

Read more

Cosmos

En un sentit general, un cosmos és un sistema ordenat o harmoniós. S’origina a partir del terme grec κόσμος; (kosmos), significant « ordre » o « ornament » i és oposat al concepte de caos. Avui, la paraula s’utilitza generalment com a sinònim de la paraula univers (considerat en el seu aspecte ordenat). La paraula cosmos origina de la […]

Read more