Floraison

Read more

Chaine de montagnes (Cerdanya)

Vue depuis Font Romeu (Roc de la calma)

Read more

Rubick’s cube

Read more

Cosmos

En un sentit general, un cosmos és un sistema ordenat o harmoniós. S’origina a partir del terme grec κόσμος; (kosmos), significant “ordre” o “ornament” i és oposat al concepte de caos. Avui, la paraula s’utilitza generalment com a sinònim de la paraula univers (considerat en el seu aspecte ordenat). La paraula cosmos origina de la […]

Read more